Инвестиционни фондове и покупка нула

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
За разлика от другите фондове, тези фондове се създават от инвестиционните фирми, които купуват целия пакет облигации в ограничено времетраене и след това продават дела в този пакет на индивидуалните инвеститори. Най-често те се използват за инвестиране в облигации, които са необложени с данък.
* Предимство на инвестиционните фондове е уравновесяването на риска (сумата съдържа средно 25-30 облигации) и ниския капиталов влог. Инвеститорите си осигуряват постоянен месечен процент от суми, а също когато облигациите се изкупят, си възстановяват собствения капитал.
* Недостатък е относително високата встъпителна вноска, която се колебае от 2% до 5,5% от вложения капитал.
* Инвеститорът може да се лиши от своите дялове преди окончателното им изплащане, за да избегне някои разходи, и поради това трябва да мисли за фондовете като за дългосрочни инвестиции (5-15 години).
* Минималният капиталов влог трябва да бъде
1.000    лева.

ПОКУПКА НУЛА
Покупката нула е форма на облигация. Този тип облигации не носи постоянно определен процент, но цената на този тип облигация се увеличава с изминаването на определено време.
Например, инвеститорът може да вложи парите в купони за 350 лева, като получава сигурна гаранция, че след 10 години срещу тези купони ще получи
1.000    лева.
* Предимствата на покупката нула са високият твърд проценти точната информация за това, колко пари ще получим в определения срок.
* Недостатъците на покупката нула са свързани с пазарните рискове, а също така и с определените данъчни задължения. Поради това, покупка нула е най-добрата инвестиция за пенсионните сметки (IRAs, Koeghs accounts), от които не се плаща данък, а също така и защитните сметки за деца. От тези сметки се плаща по-малък данък.
* Минималният капиталов влог е няколко десетки лева.